• slider image 407
  • slider image 408
  • slider image 405
  • slider image 404
  • slider image 400
  • slider image 403
  • slider image 300
  • slider image 297
:::

轉知 高元彬 - 獎助學金 | 2018-01-29 | 人氣:84

一、依據財團法人賑災基金會107年1月18日賑基字第0001070012號函辦理。
二、如對旨揭辦法有任何疑義,請逕洽該基金會承辦人:余信貞,電話:02-89127636。
 

  •  
    1) LINK3.tif
:::

公告類別

展開 | 闔起

重要公告

路跑活動 107運動會 課程計畫 新生入學 幼兒園入學 科展園地 社團活動 防災教育資源網

 

課室英語84句