Web Title:台灣母語日網站台灣母語日網站

世界母語日

活動日期:2015-03-03
活動地點:操場
響應世界母語日,利用學生朝會傳達世界地球村的觀念,並使用華語、英語、閩南語、原住民語(排灣族語、卑南族語)、客家語、越南語等,簡單的問候語教學,及各國特色文化簡介,透過學生以戲劇、舞蹈、演說方式活潑呈現整個母語日的精神。

QRCode

QR Code

網頁列表選單

活動剪影

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33

客語課

萌典查生字

維基百科查詢