Web Title:學習共同體學習共同體

活動剪影

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14

共備&讀書會(3)(105.05.06)

我的閱讀夢_長安國小李宜真老師(105.04.22)

活動日期:2016-04-22
活動地點:大辦公室
真不愧是師鐸獎得主~神ㄋㄚ

感恩宜真老師不吝分享她的閱讀夢~逐夢踏實!

喜歡她分享的........
我們都會累、會失望、會生氣
我們大家都是
一直一直努力的
在我們的課堂上
一再一再創造著
一個又一個不平凡的故事