Web Title:學習共同體學習共同體

活動剪影

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14

共備&讀書會(3)(105.05.06)

4/22(五)下午1:30,邀請到長安國小李宜真老師分享「閱讀教學」

明天4/22下午1:30,於大辦公室,

難得邀請到一線老師長安國小李宜真老師,與我們分享「閱讀教學」

~ 歡迎有空的老師們一起來增能喔!