Web Title:305班級網頁305班級網頁

活動剪影

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31

交換聖誕禮物(104.12.25)

本站管理員

我的同學(姚鼎彥)

十項全能的進宸

不僅擅長各項球類運動

更是水中游泳的常勝軍

是少泳隊裡的大將

 

帥氣十足的承叡

不僅擅長短跑

更是運動場上的猛將

是班上的第一飛毛腿

 

聰明絕頂的鐿愷

不僅精通各種科目

更寫得一手好文章

是班上的資優生

 

熱心服務的郁傑

不僅常幫助人

更是班上的領導者

讓大家引以為傲