Web Title:601班級網頁601班級網頁

黃金比例

黃金比例指的是1:1.618,在這一段動畫中我們可以很清楚地看到這個比例的奇妙與美麗。數學課本裡有提到,很多希臘藝術都遵循著黃金比例創造,而我們的身體中有很多地方也藏著這樣的奇妙比例喔!

網頁列表選單

活動剪影

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11

訪問師長

本站管理員