Web Title:206班級網頁206班級網頁

2016-05-19 校內游泳比賽成績優異

獲獎

楊子緹 榮獲 二年級女生組 25公尺 第三名

丁昱嘉 榮獲二年級 男生組 25公尺 第五名

柯惠朗 榮獲 二年級男生組 25公尺 第六名

張秉脩 榮獲 二年級男生組 25公尺 第七名

恭喜以上四位獲獎的同學

104學年度 210班級網頁功課表 download pdf

時間
08:00~08:40  
升旗
大愛媽媽
豆豆媽媽
08:40~09:20
國語
蔡淑雅
國語
蔡淑雅
國語
蔡淑雅
數學
蔡淑雅
美勞
張文瑜
09:30~10:10
音樂
王慈愛
國語
蔡淑雅
英語
吳怡靜
生活
蔡淑雅
美勞
張文瑜
10:30~11:10
生活
蔡淑雅
體育
邱秉怡
生活
蔡淑雅
英語
吳怡靜
綜合
蔡淑雅
11:20~12:00
數學
蔡淑雅
生活
蔡淑雅
綜合
蔡淑雅
健康
蔡淑雅
國語
蔡淑雅
12:00~12:40   午餐時間
12:40~13:30   午休時間
13:40~14:20
鄉土語言
趙秀玲
14:30~15:10
數學
蔡淑雅
15:20~16:00
彈性課程
蔡淑雅
             

影片列表

發布日期 影片名稱
210大家跑 - YouTube

2015-12-12 學校活動 210大家跑 - YouTube

2015/12/04運動會-210大家跑

教師節奉茶活動 - YouTube

2015-10-24 教師節奉茶活動 - YouTube

大愛媽媽們舉辦的敬師奉茶活動,呈現在大愛新聞中喔!

網頁列表選單

活動剪影

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48
 • slider image 49
 • slider image 50

冬至磨石磨